De Aaltjespenning

Ieder jaar wordt de Aaltjespenning toegekend aan één of meerdere personen die veel voor het toerisme in de Stad Harderwijk hebben betekend.

2007
Gemeente Harderwijk
Janny Spaans (15 jaar EHBO bij evenementen, zoals bv Aaltjesdag)
2006
Rob Daamen (wethouder Harderwijk)
Sjors de Krijger (jarenlang voorzitter stichting Aaltjesdag)
Wim Pronkhorst (14 jaar bestuurslid stichting Aaltjesdag)
2005
Nederlands Visbureau (sponsor Aaltjesdag vanaf het begin)
Dries van den Berg (warm pleitbezorger Harderwijk en haar vis)
2004
Aart Foppen (elf jaar alle havenactiviteien georganiseerd)
2003
Siep van Voorst (vele jaren coordinerend politieman voor Aaltjesdag)
Theo Kogelman (jaren bestuurslid en later secretaris van Aaltjesdag)
2000
B.Scholten (zelf gebouwde botter te water gelaten)
1999
A.ten Hove (jarenlang grote inzet bij de Boeldag van de Grote Kerk)
1998
Frans van Tilburg (oud-voorzitter Aaltjesdag)
1997
J.H de Groot (oud-burgemeester)
Gert Timmer (voor het goede verloop van verkeer tijdens vele Aaltjesdagen)
1996
H.Jordaan (verzorgde veel werk voor Aaltjesdag)
Willem Bos (dag en nacht bezig met Aaltjesdag, ook penningmeester)
1995
Lex den Herder (oud-voorzitter Boulevard-ondernemers)
1994
R.Pot (oud-voorzitter stichting Aaltjesdag)
1993
Dhr . Weeda (verzorgde jarenlang de vlaggen op de Boulevard)
R. Zuidgeest (oud-bestuurslid Aaltjesdag)
E. Foppen
1992
Johan Kok (mede-oprichter van Aaltjesdag)
Mevr CHW Eelsing-Baron (mede-oprichter van Aaltjesdag)
J.van Boeijen (oud-burgemeester)
1991
H. Mol (directeur VVV, voormalig hoofd buro Sportzaken)
Drs K. Zijlstra (oud secretaris Kamer van Koophandel, oud-voorzitter VVV)
Ir R.G. de Clerq (directeur Dolfinarium)
1990
A.Foppen (voorzitter HK Botterstichting, bestuurslid Veluws Museum)
H.de Velde (catamaranzeiler)
1989
J. de Groot (wethouder recreatie en toerisme)
Ton Meyer (eigenaar Boulevard-express)
1988
Joh v.d. Sluis (mede-oprichter aktiviteiten, voorzitter braderiecommissie)
F.B. den Herder (directeur Dolfinarium)
Jan van Bijsteren (gaf Harderwijk aanzien als visstad)
1986
D.Roelofsen (eigenaar scheepshelling)
Mw G. de Lange (eigenaar textielzaak Vischmarkt)
H.Petersen (schrijver “West Over”)
Vrijwillige Reddings Brigade
G.H. v.d. Boom (mede-oprichter Stichting Aaltjesdag)
1985
C. den Herder (oud eigenaar Rederij Flevo)
F.Schaap (kantoorhoofd V.V.V.)
E.Schuit (o.a. organisator wielerrondes)
H.Kruit (voorzitter winkeliersvereniging)
H.Klaassen (eigenaar Kotter HK 21)